Rekisteri- ja tietosuojaseloste

23.2.2021

TIETOSUOJA                         

Henkilötiedot / yksityisyydensuoja

Fimet Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Fimet Oy
y-tunnus 0468882-6
Teollisuustie 6
07230 Askola
+358 19 521 6600

Yhteyshenkilö

Tuotepäällikkö Tommi Kyttälä
tommi.kyttala@fimet.fi
+358 40 680 6959

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fimet Oy:n tuotteiden ja palveluiden esittely, markkinointi ja uutisointi sekä yhteydenpito sidosryhmiin.

Rekisterissä olevat tiedot ja tietojen poistaminen

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Tehtävänimike
  • Puhelinnumero ja/tai matkapuhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Tietoja säilytetään toistaiseksi ja poistetaan rekisteristä henkilön tai hänen edustamansa organisaation pyynnöstä. Mikäli henkilön sähköpostiosoite ei toimi, asiakastiedot merkitään passiivisiksi. Passiiviset asiakastiedot poistetaan markkinointirekisteristä vuosittain.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevia yhteystietoja on saatu ja saadaan yritysten omista julkaisuista ja kotisivuilta. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Suomen Asiakastiedon rekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säilyttäminen, tarkistaminen ja luovutus

Rekisterin tietosisältöä säilytetään tiedostossa yrityksemme palvelimella. Palvelimet tiedostot ovat palomuurin takana ja palvelimella on virustorjunta ja tiedostoon pääsevät käsiksi vain yrityksen määrittelemät henkilöt.

Rekisterin sisältämien tietojen käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne yrityksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve ja oikeus käsitellä näitä tietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten henkilön omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tietojen luovutuspyyntö pitää tehdä kirjallisesti ja tiedot lähetetään kirjallisesti, kun tietojen pyytäjä on tunnistettu / varmistettu.